ผลงาน UP2

Micro Rack System เป็นชั้นวางขนาดเล็ก ชั้นวางสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก  สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150-200 กิโลกรัม/ระดับชั้น เป็นชั้นขนาดเบาที่ทำการพัฒนาขึ้นมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการใช้น็อตให้มากที่สุดและยังสามารถปรับระดับชั้นได้ทุกระยะ 2.5 ซม. โดยมีแค่ประแจตัวเดียวก็ติดตั้งเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

Visitors: 5,912